شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بیمه نامه کنکور 97

 

 

بیمه نامه شماره 1

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 1 تا 13 کتاب درسی)

(مفاهیم و مسایل سرعت – عوامل موثر بر سرعت – قانون سرعت)

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 مهر 1396

.

[purchase_link id=”9784″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

 

 

بیمه نامه شماره 2

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 14 تا 28 کتاب درسی)

(نظریه های سینتیک شیمیایی + شیمی و زندگی)

تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396

.

[purchase_link id=”12641″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

بیمه نامه شماره 3

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 29 تا 38 کتاب درسی)

(مفاهیم تعادل)

تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 آبان 1396

.

[purchase_link id=”17648″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

بیمه نامه شماره 4

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 32 تا 46 کتاب درسی)

(مسایل ثابت تعادل + خارج قسمت واکنش + تفسیر ثابت تعادل)

تاریخ انتشار : دوشنبه 13 آذر 1396

.

[purchase_link id=”22133″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

35 دقیقه – شماره یک

این شماره : شیمی 2 (بخش 1 – ساختار اتم – صفحات 1 تا 28 کتاب)

شامل 50 تست

20 تست : آزمون 23 مهر 1395 قلم چی

20 تست : آزمون 15 بهمن 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 30 مهر 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : جمعه 14 مهر 1396

.

[purchase_link id=”11003″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

.

.

35 دقیقه – شماره دو

این شماره : شیمی 2 (بخش 1 – ساختار اتم + بخش 2 – تا سر روندهای تناوبی (صفحات 1 تا 41 کتاب)

شامل 20 تست

20 تست : آزمون 7 آبان 1395 قلم چی

 

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : شنبه 29 مهر 1396

.

[purchase_link id=”13586″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

 

 

 

.

35 دقیقه – شماره سه

این شماره : شیمی 2 (بخش 2 – روندهای تناوبی + بخش 3 – ترکیب های یونی (صفحات 29 تا 64 کتاب)

شامل 50 تست

20 تست : آزمون 21 آبان 1395 قلم چی

20 تست : آزمون 6 اسفند 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 21 آبان 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : شنبه 6 آبان 1396

.

[purchase_link id=”15048″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

 

 

.

 

.

35 دقیقه – شماره چهار

این شماره : شیمی 2 (بخش 4 – ترکیب های کووالانسی)

شامل 60 تست

20 تست : آزمون 5 آذر 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 19 آذر 1395 قلم چی

20 تست : آزمون 20 اسفند 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 12 آذر 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : شنبه 27 آبان 1396

.

[purchase_link id=”18831″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

.

35 دقیقه – شماره پنج

این شماره : شیمی 2 (بخش 5 – ترکیب های آلی)

شامل 50 تست

20 تست : آزمون 3 دی 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 15 اردیبهشت 1396 قلم چی

10 تست : آزمون 3 دی 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : یکشنبه 26 آذر 1396

.

[purchase_link id=”23375″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

 

 

 

 

با عضویت در کانال تلگرام مهندس آقاجانی می توانید از کدهای تخفیف اعضای کانال، برخوردار شوید. aghajanishimi@

.

⚠️ توجـه : چنانچه پس از پرداخت وجه و خرید فایل از سایت، در دانلود آن دچار مشکل شدید، می توانید از طریق ایمیل khaneshimi@gmail.com [و با ذکر تاریخ و ساعت دقیق تراکنش – نام دقیق فایل (ها) – مبلغ پرداختی و نیز چهار شماره آخر کارت] پیگیری نمایید. پس از تایید، حداکثر تا 24 ساعت فایل به ایمیل شما ارسال خواهد شد.