شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

فروشگاه سایت

 تیپ تست شیمی 2 کنکور – مهندس آقاجـانی (ویژه کنکوری های 97)

.

.

شامل : “138 تیپ تست کتاب شیمی 2” (19 تیپ تست ساختار اتم + 21 تیپ تست روندهای تناوبی + 23 تیپ تست ترکیب های یونی + 43 تیپ تست ترکیب های کووالانسی + 32 تیپ تست شیمی آلی)

+ “119 تست کنکورهای اخیر”:

+ 11 تست کنکور ریاضی 94 خارج + 12 تست کنکور تجربی 94 خارج + 11 تست کنکور ریاضی 95 + 12 تست کنکور تجربی 95 + 11 تست کنکور ریاضی 95 خارج + 11 تست کنکور تجربی 95 خارج + 14 تست کنکور ریاضی 96 + 15 تست کنکور تجربی 96 + 11 تست کنکور ریاضی 96 خارج + 11 تست کنکور تجربی 96 خارج 

“مجموعاً 257 تست کنکورهای سراسری”

تالیف منحصربفرد مهندس آقاجـانی

.

برای خـرید دو بار برروی دکمه زیر کلیک کنید :

(شامل 2 فایل : تست + پاسخنامه)

توجه : بعد از اتمام عملیات خرید، وارد صفحه ای می شوید که لینک جزوات در آن قرار دارد، برروی آن ها کلیک و فایل ها را دانلود کنید.)

.

[purchase_link id=”27283″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

 تیپ تست شیمی پیش دانشگاهی 1 – مهندس آقاجـانی (ویژه کنکوری های 97)

.

.

برای خـرید دو بار برروی دکمه زیر کلیک کنید :

توجه : بعد از اتمام عملیات خرید، وارد صفحه ای می شوید که لینک جزوات در آن قرار دارد، برروی آن ها کلیک و فایل ها را دانلود کنید.)

.

[purchase_link id=”26150″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

 

کتاب صفر تا صد شیمی 2 کنکور – مهندس آقاجـانی

.

.

[purchase_link id=”123″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش ساختار اتم 

دانلود پاسخ قسمت های 3 (اصل آفبا) و 4 (اصل آفبا + اعداد کوانتومی) (تست های 165 تا 217) 

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش روندهای تناوبی (بزودی)

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش ترکیب های یونی (بزودی)

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش ترکیب های کووالانسی

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش ترکیب های آلی

.

کتاب صفر تا صد شیمی 3 کنکور – مهندس آقاجـانی

.

.

[purchase_link id=”126″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش استوکیومتری

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش ترمودینامیک (بزودی)

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش محلول ها (بزودی)

.

کتاب صفر تا صد شیمی پیش 1 کنکور – مهندس آقاجـانی

.

.

[purchase_link id=”129″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش سینتیک

(توجه! : برای وارد کردن رمز فایل به مقدمه کتاب شیمی پیش یک مراجعه کنید و کلمه ی اول پاراگراف سوم را به زبان انگلیسی وارد کنید.)      …..sa

دانلود پاسخ تست های دوپینگ بخش تعادل (بزودی)

.

 

بیمه نامه شماره 1

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 1 تا 13 کتاب درسی)

(مفاهیم و مسایل سرعت – عوامل موثر بر سرعت – قانون سرعت)

تاریخ انتشار : دوشنبه 10 مهر 1396

.

[purchase_link id=”9784″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

 

 

بیمه نامه شماره 2

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 14 تا 28 کتاب درسی)

(نظریه های سینتیک شیمیایی + شیمی و زندگی)

تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1396

.

[purchase_link id=”12641″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

 

 

بیمه نامه شماره 3

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 29 تا 38 کتاب درسی)

(مفاهیم تعادل)

تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 آبان 1396

.

[purchase_link id=”17648″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

بیمه نامه شماره 4

این شماره : شیمی پیش دانشگاهی (صفحات 32 تا 46 کتاب درسی)

(مسایل ثابت تعادل + خارج قسمت واکنش + تفسیر ثابت تعادل)

تاریخ انتشار : دوشنبه 13 آذر 1396

.

[purchase_link id=”22133″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

 

 

 

 

 

.

35 دقیقه – شماره یک

این شماره : شیمی 2 (بخش 1 – ساختار اتم – صفحات 1 تا 28 کتاب)

شامل 50 تست

20 تست : آزمون 23 مهر 1395 قلم چی

20 تست : آزمون 15 بهمن 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 30 مهر 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : جمعه 14 مهر 1396

.

[purchase_link id=”11003″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

.

.

35 دقیقه – شماره دو

این شماره : شیمی 2 (بخش 1 – ساختار اتم + بخش 2 – تا سر روندهای تناوبی (صفحات 1 تا 41 کتاب)

شامل 20 تست

20 تست : آزمون 7 آبان 1395 قلم چی

 

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : شنبه 29 مهر 1396

.

[purchase_link id=”13586″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

.

 

.

35 دقیقه – شماره سه

این شماره : شیمی 2 (بخش 2 – روندهای تناوبی + بخش 3 – ترکیب های یونی (صفحات 29 تا 64 کتاب)

شامل 50 تست

20 تست : آزمون 21 آبان 1395 قلم چی

20 تست : آزمون 6 اسفند 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 21 آبان 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : شنبه 6 آبان 1396

.

[purchase_link id=”15048″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

.

 

.

 35 دقیقه – شماره چهار

این شماره : شیمی 2 (بخش 4 – ترکیب های کووالانسی)

شامل 60 تست

20 تست : آزمون 5 آذر 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 19 آذر 1395 قلم چی

20 تست : آزمون 20 اسفند 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 12 آذر 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : شنبه 27 آبان 1396

.

[purchase_link id=”18831″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

.

.

35 دقیقه – شماره پنج

این شماره : شیمی 2 (بخش 5 – ترکیب های آلی)

شامل 50 تست

20 تست : آزمون 3 دی 1395 قلم چی

10 تست : آزمون 15 اردیبهشت 1396 قلم چی

10 تست : آزمون 3 دی 1395 گزینه دو

+ پاسخ های فراتشریحی

تاریخ انتشار : یکشنبه 26 آذر 1396

.

[purchase_link id=”23375″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

.

.

.

.

برای مشاهده و خرید تالیفات دیگر برروی لینک زیر کلیک کنید :

برروی اینجا کلیک کنید 

⚠️ توجـه : چنانچه پس از خرید فایلی از فروشگاه سایت، در دانلود آن دچار مشکل شدید، صرفاً می توانید از طریق ایمیل khaneshimi@gmail.com [با ذکر تاریخ و ساعت دقیق تراکنش – نام دقیق فایل (ها) و مبلغ پرداختی و نیز چهار شماره آخر کارت] پیگیری نمایید.

.