شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

0 تا 100 کنکـور 97

0 تا 100 شیمی کنکور 97 مهندس آقاجـانی

برای مشاهده برروی فصل مورد نظر کلیک کنید.

تا لود شدن کامل هر صفحه، شکیبا باشید!

.

شیمی 2

 1. 🔴 بخش 1 – ساختار اتم

 2. 🔴 بخش 2 – روندهای تناوبی

 3. 🔴 بخش 3 – ترکیب های یونی

 4. 🔴 بخش 4 – ترکیب های کووالانسی

 5. 🔴 بخش 5 – ترکیب های آلی

  شیمی 3

 6. 🔴 بخش 6 – استوکیومتری

 7. 🔴 بخش 7 – ترمودینامیک

 8. 🔴 بخش 8 – محلول ها

  شیمی پیش دانشگاهی

 9. 🔴 بخش 9 – سینتیک شیمیایی

 10. 🔴 بخش 10 – تعادل شیمیایی

 11. 🔴 بخش 11 – اسیدها و بازها 

 12. 🔴 بخش 12 – الکتروشیمی 

پیش نیازها

🔴 فرمول نویسی ترکیبات یونی

🔴 همه واکنش های شیمی کنکور

🔴 موازنه کردن واکنش های شیمیایی

مکمل ها

 🔴 همه ساختارهای شیمی کنکور

🔴 همه گروههای عاملی

🔴 مونومرها و پلیمرها

🔴 تست های کنکور ساختارها و فرمول های شیمی

🔴 شیمی 2 کنکور (کلاس درس مهندس آقاجانی)

🔴 تحلیل کنکور 95 (شیمی پیش دانشگاهی 1) (ریاضی و تجربی)

🔴 تحلیل شیمی کنکور 95 خارج (رشته تجربی) (چگونه کنکور بدهیم؟)

🔴 همایش جمع بندی شیمی پایه مهندس آقاجانی (10 فروردین 96) (دانشگاه صنعتی شریف)