شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

9. سینتیک شیمیایی

⚠️ توجــه کنیــد :

 

💯 برای خرید کتاب مکمل کلاس مهندس آقاجانی : کلیک کنید

💯 حتماً در کانال تلگرام ما عضو باشید : aghajanishimi@

.

.

.

.

.

 

جلسه اول. مفاهیم و مسائل سرعت (نکات مورد نیاز از شیمی 3)

جلسه دوم. مفاهیم و مسائل سرعت (آموزش نکات)

جلسه سوم. مفاهیم و مسائل سرعت

حل تست های موضوعی کتاب : 15 – 10 – 9 – 7

جلسه چهارم. مفاهیم و مسائل سرعت

حل تست های موضوعی کتاب : 30 – 28

جلسه پنجم. مفاهیم و مسائل سرعت

حل تست های موضوعی کتاب : 31 – 32 – 19

جلسه ششم. مفاهیم و مسائل سرعت

حل تست های موضوعی کتاب : 26 – 24

جلسه هفتم. مفاهیم و مسائل سرعت

حل تست های دوپینگ کتاب : 17 – 13 – 5

جلسه هشتم. مفاهیم و مسائل سرعت

حل تست های دوپینگ کتاب : 28 – 25

جلسه نهم. مفاهیم و مسائل سرعت

حل تست های دوپینگ کتاب : 47 – 44 – 38

حل تست های موضوعی کتاب : 29 – تجربی 94 خارج

جلسه دهم. متن خوانی صفحات 1 تا 9 کتاب درسی

جلسه یازدهم. متن خوانی صفحات 1 تا 9 کتاب درسی

جلسه دوازدهم. متن خوانی صفحات 1 تا 9 کتاب درسی

جلسه سیزدهم. عوامل موثر بر سرعت

حل تست موضوعی کتاب : 33

جلسه چهاردهم. قانون سرعت

حل تست موضوعی کتاب : 43

جلسه پانزدهم. قانون سرعت

حل تست های دوپینگ کتاب : 60 – 56 – 57

جلسه شانزدهم. قانون سرعت

حل تست های موضوعی کتاب : 50 – 40 – 46 – 45

حل تست های دوپینگ کتاب : 62 – 54 – 52

جلسه هفدهم. متن خوانی کتاب درسی (نظریه های سینتیک – نظریه برخورد)

 

جلسه هیجدهم. متن خوانی کتاب درسی (نظریه های سینتیک – نظریه حالت گذار)

جلسه نوزدهم. متن خوانی کتاب درسی (نظریه های سینتیک – نظریه حالت گذار)

جلسه بیستم. شیمی و زندگی (آلودگی هوا)

جلسه بیست و یکم. شیمی و زندگی (آلودگی هوا)

جلسه بیست و دوم. شیمی و زندگی (آلودگی هوا)